Privacyverklaring

In deze privacyverklaring leest u alles over de manier waarop wij persoonsgegevens verzamelen en hoe wij daarmee omgaan. Bij De Vries Sails vinden we het belangrijk dat uw privacy te allen tijde gerespecteerd wordt en gaan daarom zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Samen streven we ernaar om de privacy van websitebezoekers veilig te stellen en tegelijkertijd onze service zo persoonlijk mogelijk te maken. De privacyverklaring kan gewijzigd worden door eventuele wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de privacyverklaring periodiek te raadplegen.

Gegevens onderneming
De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is UK De Vries Sails, gevestigd aan Waardwei 7 in Makkum. UK De Vries Sails staat ingeschreven in het handelsregister onder nummer 01042875. Als u naar aanleiding van onze privacyverklaring contact met ons wilt opnemen, kan dat via ons telefoonnummer 0515 - 231738 of via ons e-mailadres info@uk-devriessails.nl.

Doel gegevensverzameling
Op onze website verzamelen en verwerken wij persoonsgegevens voor een aantal doeleinden. De persoonsgegevens die wij hiervoor verzamelen en verwerken, gebruiken wij niet voor andere doeleinden dan de doeleinden die hieronder worden beschreven:

Bel-mij-terug formulier: Als u wilt dat wij contact met u opnemen, worden uw persoonsgegevens verzameld door middel van het ‘Bel mij terug’ formulier. Wij verzamelen in dit formulier de volgende persoonsgegevens:

  • Voornaam
  • Telefoonnummer

Contactformulier: Uw persoonsgegevens zullen verzameld worden als u contact opneemt met De Vries Sails via het contactformulier. In het contactformulier wordt echter alleen gevraagd naar de persoonsgegevens die we nodig hebben om uw vraag te kunnen beantwoorden of u een dienst aan te kunnen bieden. Wij verzamelen hiervoor de volgende persoonsgegevens:

  • Voornaam
  • E-mailadres

Offerte aanvragen: Uw persoonsgegevens zullen verzameld worden als u via het formulier een vrijblijvende offerte aanvraagt. In dit formulier vragen we alleen naar de gegevens die we nodig hebben om u een passende offerte aan te bieden. Wij vragen hiervoor om de volgende persoonsgegevens:

  • Voornaam
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer

Het versturen van nieuwsbrieven: Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens om u te informeren via een maandelijkse nieuwsbrief. Deze nieuwsbrieven zijn gericht op kennisdeling en het behandelen van acties, trends en tricks. Bij elke nieuwsbrief vindt u onderaan de mogelijkheid om u af te melden en om uw persoonsgegevens aan te passen. Via het aanmeldformulier worden de volgende persoonsgegevens opgeslagen: 

  • Naam
  • E-mailadres

Duur gegevensverzameling
Hoelang we uw persoonsgegevens bewaren, hangt af van het doel waarvoor we ze verzameld hebben. Wel bewaren we uw persoonsgegevens nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van de afgesproken activiteiten.

Bel-mij-terug formulier: Op het moment dat u graag wilt dat wij contact met u opnemen, worden uw voornaam en telefoonnummer opgeslagen op de mailserver. Wanneer het contact leidt tot een opdracht of tot een verzoek voor verder contact, worden uw persoonsgegevens bewaard tot ze niet langer nodig zijn.

Contactformulier: Op het moment dat u contact opneemt met De Vries Sails via het contactformulier worden uw persoonsgegevens opgeslagen op de mailserver. Deze mails worden voor onbepaalde tijd bewaard. Wanneer het contact leidt tot een opdracht of tot een verzoek voor verder contact worden uw persoonsgegevens bewaard tot ze niet langer nodig zijn.

Offerte aanvragen: Wanneer de offerte aanvraag leidt tot een opdracht, zijn wij verplicht (op grond van Algemene Wet Inzake Rijksbelastingen) om de offerte te bewaren voor zeven jaar. Als de offerte niet leidt tot een opdracht worden de persoonsgegevens uit de offerte gehaald, of geanonimiseerd, zodat de offerte niet herleidbaar is. Wanneer het contact leidt tot een verzoek tot verder contact, dan worden die gegevens bewaard totdat ze niet langer nodig zijn voor verder contact. Ook worden gegevens bewaard tot de opdracht is beëindigd en een vervolgcontact of een vervolgopdracht niet meer te verwachten is.  

Nieuwsbrieven: Voor het versturen van nieuwsbrieven worden uw naam en e-mailadres opgeslagen in onze e-mailmarketing tool.  De opslag van deze gegevens is voor een onbepaalde tijd. U kunt u namelijk op elk moment uitschrijven via de afmeldlink onderstaan in de nieuwsbrieven. 

Ontvangers gegevensverzameling
De informatie die binnenkomt via het bel-mij-terug formulier, het contactformulier en het offerteformulier wordt intern bij De Vries Sails gedeeld. Slechts een beperkt aantal medewerkers van De Vries Sails hebben inzage in deze persoonsgegevens. Deze medewerkers hebben ieder een privacyverklaring ondertekend. Ook kiezen wij in sommige gevallen ervoor om werkzaamheden uit te besteden:

Nieuwsbrieven: Voor het verspreiden van nieuwsbrieven delen wij uw naam en e-mailadres met onze e-mailmarketing tool. Hiervoor is ook een verwerkersovereenkomst gesloten. Onze e-mailmarketing tool gebruikt deze gegevens om de nieuwsbrief te versturen en te zien wat ontvangers er mee doen. 

Internetbureau Speak: Bij het doorsturen van onze online formulieren maken we gebruik van de computersystemen van derden waaronder de servers van Internetbureau Speak in Heerenveen. Door de formulieren op onze website, verwerken zij uw voornaam, e-mailadres en telefoonnummer. Internetbureau Speak verwerkt deze persoonsgegevens niet voor eigen doeleinden. 

Gevolgen van het verstrekken van gegevensverzameling
Wanneer wij persoonsgegevens verstrekken, zorgen wij er natuurlijk voor dat uw gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Echter is het mogelijk dat wij gehouden zijn bepaalde gegevens te verstrekken bijvoorbeeld aan de politie in het kader van een opsporingsonderzoek. Als duidelijk is dat het gaat om een gerechtvaardigd onderzoek dan zullen wij, uitsluitend in deze gevallen, de persoonsgegevens verstrekken.

Beveiliging van de gegevensverzameling
Alle persoonsgegevens worden via een beveiligde verbinding verstuurd en opgeslagen op beveiligde servers. Tijdens het invullen van de formulieren worden uw gegevens versleuteld en via een beveiligde verbinding naar ons verzonden. U kunt de beveiligde verbinding herkennen aan het slotje (https) linksboven in uw internetbrowser. Dit beschermt uw persoonlijke privacy door middel van encryptie tijdens een transfer van data. U kunt erop rekenen dat wij uw persoonlijke gegevens nooit voor commerciële doeleinden aan derden zullen verstrekken.

Recht op inzage, rectificatie, indienen van klacht of wissen van de persoonsgegevens
U heeft ten allen tijden het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten aanpassen of te laten verwijderen. U kunt hiervoor een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@uk-devriessails.nl. Binnen vier weken zullen wij op uw verzoek reageren. Om misbruik te voorkomen vragen wij u, bij een schriftelijk verzoek tot inzage, u adequaat te identificeren met een kopie van een geldig legitimatiebewijs. We raden u sterk aan om daarbij uw BSN-nummer en pasfoto onzichtbaar te maken en erbij te zetten dat het om een kopie gaat en alleen voor ons bestemd is. De Vries Sails wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Websites van derden
Onze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen daarom niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan om de privacyverklaring van die websites te lezen alvorens van onze website gebruik te maken.

Vragen en feedback
Wij controleren regelmatig onze privacyverklaring en het kan daarom voorkomen dat de verklaring van tijd tot tijd wordt gewijzigd. Als wij dit doen, zullen wij dit op onze website aankondigen. Echter raden wij daarom wel aan om onze privacyverklaring regelmatig te raadplegen zodat u altijd op de hoogte bent. Als u nog vragen heeft over onze privacyverklaring, kunt u De Vries Sails als volgt bereiken:

UK - De Vries Sails Makkum
Waardwei 7, 8754 HB Makkum
Telefoon: 0515 23 17 38
E-mail: info@uk-devriessails.nl

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 1 mei 2019. 

Interesse in onze zeilen, canvaswerk, tuigages of andere accessoires?
Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie of vraag een offerte aan.